Predstavljamo MOZAIK LOGISTICS – naše inovativno rešenje za transportna preduzeća

29/05/2018 /

Među poslednjim rešenjima koje je implementirano u ogranku kompanije Jiway u Srbiji jeste i softver MOZAIK LOGISTICS namenjen transportnim preduzećima. Reč je o softveru koji omogućava praćenje kompletnog procesa transporta na relaciji transportno preduzeće – vozač – klijent, ali i njihove komunikacije. Softver čini web platforma koja je sinhronizovana sa mobilnom – android aplikacijom.

MOZAIK LOGISTICS daje mogućnost bolje komunikacije zaposlenih u transportnoj kompaniji sa klijentima, odnosno onima koji koriste njihove usluge. Transportna kompanija putem ovog softvera klijentima može da šalje SMS poruke, informacije u vidu notifikacija, i da prati vozila putem GPS-a. Na taj način se održava kontinuirana komunikacija od početka ugovorenog posla do njegovog izvršenja. To je izuzetno važno jer klijent tako u svakom momentu zna kada će mu roba biti isporučena, a osim toga, ima priliku da se uveri u profesionalizam transportne kompanije ili preduzeća, priča Dragan Blanuša, jedan od programera kompanije Jiway koji su osmislili MOZAIK LOGISTICS.

Pored ostvarivanja komunikacije transportno preduzeće – klijent, ovaj softver pomaže i vozačima da efikasnije i brže rade na terenu.

– Velike transportne kompanije u većini slučajeva danas komuniciraju sa svojim ljudima na terenu putem modernih tehnologija, pa tako i korišćenje MOZAIK LOGISTICS-a podrazumeva da kamioni za transport budu opremljeni android tablet uređajima (ili da poseduju smart telefon) koji predstavljaju platformu za korišćenje naše android aplikacije MOZAIK LOGISTICS. Od momenta instaliranja, vozač jednog kamiona ima sve u elektronskoj formi, od smernica, zadataka, neophodnih informacija poput radnog vremena benzinskih stanica, asistencije na putu i ostalog, čime dobija jednu novu vrstu sigurnosti, komfora, i što je najvažnije, uvek postoji mogućnost za ažuriranjem, odnosno prilivom novih informacija u slučaju nekih izmena. Sve to utiče i na bolje snalaženje vozača kamiona na terenu, ali i na brži proces isporuke, pojašnjava Blanuša.

Grupa programera radila je na MOZAIK LOGISTICS rešenju devet meseci. Prvi klijent koji je implementirao ovo rešenje u svoj sistem bila je transportna kompanija „Total“ iz Luksemburga. Preuzimanjem softvera MOZAIK LOGISTICS, kompanija je rešila sve probleme u komunikaciji.

– Naš softver im je omogućio automatsko slanje poruka kojim klijentima – kupcima najavljuju termin isporuke, zatim omogućeno im je da imaju bolji uvid u kretanje svojih kamiona i stanja u cisternama. Iz baze kompanije dispečeri sada mogu da automatski, u vozačev pametni telefon ili tablet, dodaju sledeći zadatak odnosno isporuku, a vozač isto tako može da uzvrati informacijom. Takođe, iz baze se vozaču šalje informacija da li će klijent biti na mestu istovara, jasno se vidi i kompletna istorija svih izvršenih isporuka i ostalo, navodi Dragan Blanuša.

SMS OBAVEŠTENJA – VAŽAN SEGMENT SOFTVERA MOZAIK LOGISTICS

MOZAIK LOGISTICS omogućava transportnoj kompaniji da putem SMS poruke klijentu precizira sve korake i detalje vezane za isporuku. Na ovaj način kompanija zadržava visok nivo profesionalizma, i gradi poverenje sa klijentom u cilju da ono ne bude jednokratno, već dugoročno.

Najpre, dan pred isporuku robe, klijent dobija SMS obaveštenje. Narednog dana, u jutarnjim satima, najavljuje se okviran termin dolaska. Treća SMS poruka najavljuje dolazak kamiona na mesto isporuke precizno, “u minut”.

Za to vreme, dispečeri u kompaniji, putem web sajta koji je deo softverskog rešenja MOZAIK LOGISTICS dobijaju na uvid sve informacije o vozaču kamiona – lokaciju na kojoj se nalazi, tačno vreme u koje je isporuka izvršena, saznanje o nivou sadržaja u cisterni, nivou goriva u rezervoaru kamiona i ostalom.

Softver MOZAIK LOGISTICS primenjiv je na sve transportne kompanije. U zavisnosti od delatnosti kojom se bave, vrste usluge koju pružaju, odnosno vrste robe koju prevoza, softver se prema tim potrebama koriguje i prilagođava.

Direktan kontakt sa programerima ijuric@jiway.rs