Softverski paket za izradu dokumentacije

Putem lanca izrade dokumentacije, MozaIK ispunjava potrebe organizacija i bavi se ograničenjima sa kojima se suočavaju u procesima izveštavanja

 

 

 

 

 

MozaIK Web Front-End softverski paket – Single Customer View – SSO

Softverski paket za izradu dokumentacija obuhvata brojne funkcionalnosti: