Upravljanje podacima o poslovnim odnosima i marketingu

Namenjen upravljanju podacima o odnosima sa kupcima i strateškom marketingu, MozaIK CRM je mnogo više od običnog alata. Idealan je partner, kontrolna lista I saradnik za svakog menadžera za odnose. “Upoznaj svog klijenta” (KYC) procedura zahteva da odete korak dalje od osnovnih podatka o klijentima, unapredite znanje o njima i upravljate njihovim profilima.

Mnogo više od jednostavnog CRM sistema, ovaj alat omogućava upravljanje kompletnim prodajnim ciklusom: upravljanje poslovnim prilikama, akvizicija novih kupaca, planiranje zadataka, analiza prodaje, generisanje ponuda, upravljanje dnevnikom klijenta, riznica izveštaja o kupcima itd.

MozaIK CRM dodatno pomaže u automatizaciji marketinških zadataka, kao što su asistencija u organizaciji i praćenje kampanja i događaja.